Informace pro uživatele aplikace whatsapp skupiny SKP JUDO Jičín, z.s.

09.05.2024 20:57

 

        Vážení uživatelé této aplikace, někteří naši svěřenci se nás opakovaně dotazovali na některé příspěvky uživatele z vaší skupiny s přezdívkou Q17 - Milana Tokarčíka, konkrétně na:

za medailová umístění na soutěžích mládeže budou vypláceny finanční prémie,

a zejména na výzvu pro rodiče a děti, aby dojížděli do Prahy a Hradce Králové na tréninky technické přípravy.

Vedení našeho oddílu se od těchto příspěvků kategoricky distancuje!

Je smutné, že tyto informace do skupiny předává někdo, kdo téměř 25 let pro jičínský klub nic neudělal!

Naši svěřenci s odpovídající výkonností dojíždí 1 x za 2 týdny na tréninky na Sokol v Hradci Králové, kterých se účastní také mladí judisté většiny oddílů z Královéhradeckého kraje. Tyto jsou zaměřeny především na randori (cvičné zápasy), v některých případech i na technickou přípravu, vždy pod vedením zkušených trenérů.

Naši nejúspěšnější jedinci jsou také zváni na tréninkové srazy reprezentačních výběrů ČR.

Skutečnost, že jsme se v hodnocení klubů dle výsledků mládeže za období 2021 až 2023 umístili na 18. místě ze 140 hodnocených klubů ČR si myslím, že vůbec není špatným vysvědčením našich trenérů. Až za námi se umístilo několik klubů s profesionálními trenéry.

Domníváme se, že náš klub disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných trenérů s mnohaletou závodní a trenérskou praxí a nevidíme důvod, aby rodiče vozili své děti do jiných oddílů na technickou přípravu.

Pokud si ale někteří naši svěřenci, případně jejich rodiče myslí, že pro ně není zajištěna potřebná kvalita z řad trenérů, mohou v našem klubu okamžitě ukončit členství!

Některá videa z youtube nebo z jiných zdrojů na této aplikaci mohou být vítanou metodickou pomůckou. Pouhé shlédnutí videa však nikdy nemůže nahradit praktický nácvik technik juda pod dohledem zkušeného trenéra.

Dovolte mi, abych vám všem, kteří se podílíte na výkonnostním růstu našich svěřenců poděkoval a popřál hodně trpělivosti ve vaší další práci.

výbor oddílu SKP JUDO Jičín, z.s.