Členské příspěvky

 

Členské příspěvky v roce 2021

 

Druh příspěvku

Úhrada do 28.2.

Úhrada po 1.3.

 

Člen

Sourozenec

Člen

Sourozenec

Příspěvek na celý rok

2 600

1 800

2 800

1 900

Příspěvek na půl roku

1 500

1 200

1 700

1 100

Každý člen zaplatí základní částku (2 600/1 500 Kč). Sníženou částku (1 800/1 200 Kč)

platí až další sourozenec. Snížená částka se tedy netýká obou sourozenců.

 

Příspěvky můžete platit v hotovosti trenérovi. Vhodnější se nám zdá platba na náš účet:

2789885/0300, variabilní číslo rodné číslo, zpráva pro příjemce jméno a příjmení.

 

Česká unie sportu má pro všechny své členy uzavřenou smlouvu proti úrazu

s pojišťovnou VZP a.s. hromadně pro všechny členy ČUS, kterými jsme i my.

Podmínkou plnění smlouvy je nutnost mít zaplacené členské příspěvky.