Členské příspěvky

 

Členské příspěvky v roce 2023

 

Druh příspěvku

 

 

 

Člen

Sourozenec

 

 

Příspěvek na celý rok

2 800

1 900

 

 

Příspěvek na půl roku

1 600

1 300

 

 

 

Každý člen zaplatí základní částku (2 800/1 600 Kč). Sníženou částku (1 900/1 300 Kč)

platí až další sourozenec. Snížená částka se tedy netýká obou sourozenců.

 

Příspěvky můžete platit v hotovosti trenérovi. Vhodnější se nám zdá platba na náš účet:

2789885/0300, variabilní číslo rodné číslo, zpráva pro příjemce jméno a příjmení.

 

Česká unie sportu má pro všechny své členy uzavřenou smlouvu proti úrazu

s pojišťovnou VZP a.s. hromadně pro všechny členy ČUS, kterými jsme i my.

Podmínkou plnění smlouvy je nutnost mít zaplacené členské příspěvky.