Zakladateli jičínského juda byli student průmyslovky Miroslav Drobeček a učitel tělocviku na téže škole Jaroslav Bouška. Prvními členy oddílu byli studenti průmyslovky a tehdejšího ÚMEZu. V té době zde začínal i později nejúspěšnější judista ČSFR  Jaroslav Polák. Bohužel studenti přicházeli a odcházeli a tak se postupně v roli trenérů objevili Jaroslav Šaroch, Rudolf Kubek, Zdeněk Kupka. Studenti průmyslovky byli tehdy z celé republiky a tak po skončení studia většinou s judem končili a nebo pokračovali v jiných oddílech (Polák, Meduna, Vlach a další). V roce 1960 přichází Rudolf Vaněk, který se do Jičína přestěhoval z Hradce Králové a stal se trenérem oddílu, V r. 1962 přebírá trenérské žezlo bývalý student průmyslovky Josef Letošník, který se později této práci začal věnovat profesionálně a s malou přestávkou v této funkci vydržel až do roku 1996. Již po roce 1962 se oddíl zaměřoval zejména na mládež z Jičína, aby stabilizoval svou základnu. Předsedou a hybnou pákou oddílu byl až do roku 1961 Jaroslav Bouška, na kterého rádi vzpomínají nejen judisté, ale i další studenti jičínské průmyslovky. Dále se ve funkci předsedy vystřídali Rudolf Vaněk, Josef Letošník (několikrát a od roku 1991 je předsedou klubu nepřetržitě až dodnes), Jaroslav Šimůnek, Václav Sirovátko, Miroslav Vaněk, Miroslav Šesták, Karel Jelínek a František Elis.

          Ve vyšších orgánech působili František Elis jako předseda rozhodčích Vč. oblasti, Stanislav Mádle ve výboru OVČSTV  a zejména Josef Letošník, který mimo jiné zastával funkce trenéra RD ČSFR dorostu, předsedy Komise vrcholového sportu, ústředního trenéra, sportovního ředitele, místopředsedy ČSJu a od roku 1996 i před-sedy Českého svazu judo. Řada dalších členů působila ve funkcích rozhodčích, asistentů trenérů RD a zejména organizátorů mezinárodních turnajů. Mnoho jičínských judistů bylo za svoji činnost  odměněno nejvýše však Josef Letošník, který je nositelem zlaté medaile Evropské unie judo a zlaté plakety Českého svazu judo.

           Úspěchy judistů nelze vyjmenovat celé, protože by bylo nutné této oblasti věnovat podstatně více. První titul mistra republiky získali v roce 1956 v kategorii dorostu Josef Letošník, další rok Jaromír Meduna.  Za všechny snad jen to, že mistry sportu se stali Pavel Řezníček, Jiří Hubálovský a Milan Letošník. Další členové klubu Roman Chynoranský (mimo jiné i 5 místo na ME seniorů), Jana Nováčková-Wojtowiczová a Robert Vaňous tuto normu splnili také. Jičínští judisté byli stálými členy reprezentace ČSFR i ČR ve všech věkových kategoriích, získali řadu mistrovských titulů v Československu i ČR i řadu dalších medailí. Muži získali stříbro, bronz a řadu významných umístění ještě ve federální, ale i české lize, dorostenci i žáci několikrát titul mistra ČR (vítěze celostátní ligy) a mnoho dalších medailí v kategorii družstev i jednotlivců. Jména úspěšných borců jičínského juda jsou dostatečně známa díky vysoké medializaci. K úspěchům klubu však přispěla i celá řada závodníků, o kterých nebylo tolik slyšet, stejně jako to lze říci o mnoha trenérech, rozhodčích a dalších funkcionářích.