Přihláška

PŘIHLÁŠKA DO

SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE JUDO JIČÍN z. s.

 

Beru na vědomí, že přihlášením do klubu a zapsáním do Centrální evidence Českého svazu juda (dále ČSJu) se stávám zároveň členem ČSJu.

 

 

 

Příjmení a jméno.............................................................................................

 

Rodné číslo:........................... Datum narození..............................................

 

Bydliště.............................................................................................................

 

Mobil: ...............................................Email:......................................................

 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění: Souhlasím s tím, aby klub a ČSJu zpracovával a evidoval mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jím v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČSJu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČSJu a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích.

 

Klub a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném, pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu, nebo ČSJu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu.

Zavazuji se uhradit členský příspěvek v termínu do 30 dnů od podpisu přihlášky do SKP Judo Jičín z.s..

 

Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s platnou Směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu a řídit se jejími ustanoveními.

 

Beru na vědomí, že do doby registrace v klubu a v ČSJu nebude nový člen zdravotně pojištěn ČSJu!

 

Poznámka (zdravotní potíže, omezení, apod.)..........................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

 

 

Přílohou přihlášky bude fotografie nového člena poslaná na adresu    007kosek.petr@seznam.cz   ve formátu jpg oříznuta v poměru 1:1 (čtverec), kde je obličej přihlašovaného člena na světlém pozadí, zakrývající 2/3 plochy obrázku! 

 

 

Datum:.................................................Podpis člena (zákon. zástupce).......................................................

 

 

Datum:.................................................Podpis člena klubu.......................................................

 

PŘIHLÁŠKA varianta 2019.pdf (189643)

PŘIHLÁŠKA DO
SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE JUDO JIČÍN z.s.
Beru na vědomí, že přihlášením do klubu a zapsáním do Centrální evidence Českého svazu juda (dále ČSJu) se stávám zároveň členem ČSJu.
Příjmení a jméno.............................................................................................
Rodné číslo:........................... Datum narození..............................................
Bydliště.............................................................................................................
Mobil: ...............................................Email:......................................................
SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění: Souhlasím s tím, aby klub a ČSJu zpracovával a evidoval mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jím v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČSJu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČSJu a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích. Klub a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném, pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu, nebo ČSJu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu.
Zavazuji se uhradit členský příspěvek v termínu do 30 dnů od podpisu přihlášky do SKP Judo Jičín z.s.. Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s platnou Směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu a řídit se jejími ustanoveními.
Beru na vědomí, že do doby registrace v klubu a v ČSJu nebude nový člen zdravotně pojištěn ČSJu!
Poznámka (zdravotní potíže, omezení, apod.)..........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Přílohou přihlášky bude fotografie nového člena ve formátu jpg oříznuta v poměru 1:1 (čtverec), kde je obličej přihlašovaného člena na světlém pozadí, zakrývající 2/3 plochy obrázku!
Datum:.................................................Podpis člena (zákon. zástupce).......................................................
Datum:.................................................Podpis člena klubu.....................................................