Příměstský JUDO CAMP 2024

01.06.2024 10:21

Příměstský JUDO CAMP 2024

        Vážení sportovci, milí rodiče!

Tak jako v loňském roce, rozhodli jsme se i letos uskutečnit v termínu 21. až 30.08.2024 příměstský JUDO CAMP pro členy našeho oddílu.

Dopolední tréninky budou probíhat v době od 10,00 hod do 12,00 hod, odpolední tréninky pak od 15,00 hod do 17,00 hod. Všechny tréninky budou zabezpečeny kvalifikovanými trenéry.

Oběd bude zajištěn v Oblastní nemocnici Jičín. Odchod na oběd bude vždy společný, pod dohledem odpovědného dozoru.

Mezi obědem a odpoledním tréninkem bude možný relax v podobě pobytu na učebně, případně bude probíhat teoretická příprava.

Cena příměstského campu bude 1600,- Kč (obědy v ceně), účastníci si budou hradit pouze vstup do aquacentra Jičín! Číslo účtu pro úhradu campu: 2789885/0300,

 

Přihlásit se je možné do 30.06.2024 emailem: letosniceznam.cz, nebo na tel. čísle: 773 472 008.

 

V Jičíně dne 30.05.2024                                                                                             Milan Letošník

                                                                                                                                   předseda oddílu